Thống kê truy cập
 • Hôm nay: 8
 • Tổng: 221651
Giới thiệu về các khu chức năng phục vụ cho Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
kcn-ha-tien

Quy hoạch chi tiết TL 1/500 cụm công trình siêu thị miễn thuế – chợ biên giới – kho ngoại quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

     Các khu chức năng: (1) Khu bảo thuế; (2)Chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu; (3) Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế; (4) Kho ngoại quan

1. KHU BẢO THUẾ:

 • Diện tích: 508.123 m2.
 • Địa điểm xây dựng: tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, TX. Hà Tiên.
 • Lĩnh vực kêu gọi đầu tư: Đăng ký thực hiện các dịch vụ xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thuê kho, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất nhập khẩu.

2. CHỢ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

 • Diện tích: 18.000 m2.
 • Địa điểm xây dựng: tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, TX. Hà Tiên.
 • Lĩnh vực kêu gọi đầu tư: đăng ký các hoạt động kinh doanh, mua bán trong khu chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

3. KHU KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ:

 • Diện tích: 31.060 m2.
 • Địa điểm xây dựng: tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, TX. Hà Tiên.
 • Lĩnh vực kêu gọi đầu tư: đăng ký các hoạt động kinh doanh, thương mại miễn thuế trong khu kinh doanh bán hàng miễn thuế.

4. KHO NGOẠI QUAN:

 • Diện tích: 40.860 m2.
 • Địa điểm xây dựng: tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, TX. Hà Tiên.
 • Lĩnh vực kêu gọi đầu tư: Đăng ký thực hiện các dịch vụ thuê kho bãi phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

———————o0o———————

Thư viện ảnh
Bản đồ