Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2015 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2015 thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2015 như sau:

    1. Thời gian: Thi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 05/6/2016:

- Khai mạc lúc 7 giờ ngày 04/6/2016 .

- Thời gian thi:

- Ngày 04/6/2016:

* Buổi sáng:

+ Thi môn Tiếng Anh (thi viết); thời gian thi 60 phút.

+ Thi tin học trắc nghiệm trên giấy; thời gian thi 30 phút.

* Buổi chiều: Thi môn kiến thức chung (thi viết), thời gian thi 120 phút.

- Ngày 05/6/2016, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

* Buổi sáng:

+ Thi thực hành (thi viết), thời gian thi 60 phút.

+ Thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi 30 phút.

    2. Địa điểm thi: Dự khai mạc và thi tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX Hà Tiên, Đường Tỉnh lộ 28, Khu phố 2, Phường Pháo Đài, TX Hà Tiên.

    Số báo danh, địa điểm, lịch thi cụ thể được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Email:bqlkkt kiengiang.gov.vn) từ ngày 25/5/2016. Thí sinh nhận phiếu dự thi tại Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành.

    Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo lịch thi và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2015 đến Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức tỉnh, các bộ phận giúp việc Hội đồng thi và các thi sinh dự thi biết./.

Thư viện ảnh
Bản đồ