Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Giải quyết Thủ tục hành chính đúng hẹn

     Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về niêm yết công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã niêm yết 7 lĩnh vực, 75 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo, kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đúng thời gian phiếu hẹn theo quy trình, quy định. Từ đó, các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết và trả kết quả đúng hẹn.

     Tính từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận và giải quyết 17/17 hồ sơ, đạt 100%. Trong đó, 15 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, 02 hồ sơ giải quyết trước hẹn; các hồ sơ đã giải quyết đảm bảo đúng quy trình; đơn vị chưa nhận sự phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính./.

Thư viện ảnh
Bản đồ