Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 34
  • Tổng: 211846
Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

     Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

     Dự án đầu tư xây dựng điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là 01 trong 04 hạng mục công trình trong năm 2017 do Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, bổ sung nguồn vốn để triển khai thực hiện.

     Dự án có quy mô đầu tư gồm: Nhà xưởng, nhà bảo vệ, sân bãi, hệ thống giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà vệ sinh, hàng rào và một số thiết bị cần thiết khác, với tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng.

     Việc đầu tư xây dựng điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu tập kết, lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất, nhập khẩu được nề nếp, đảm bảo mỹ quan cửa khẩu, giúp cho việc thông quan được nhanh chóng, thuận tiện; góp phần thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Camphuchia phát triển nhanh, bền vững./.

Thư viện ảnh
Bản đồ