Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 34
  • Tổng: 211846
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống giao thông nội bộ khu công nghiệp Thạnh Lộc, giai đoạn 1 quy mô 150Ha

     Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thạnh Lộc, giai đoạn 1, quy mô 150ha.

     Theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang, thì việc đầu tư hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thạnh Lộc, sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhằm tạo không gian kiến trúc, đảm bảo theo định hướng quy hoạch, thu hút kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Thạnh Lộc; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

     Dự án xây dựng hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thạnh Lộc, với 06 đoạn tuyến, có tổng chiều dài 3,84km, với tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thư viện ảnh
Bản đồ