Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang:

Stt Tên dự án Thời gian

đầu tư

dự kiến

Địa điểm Quy mô

dự kiến

(ha)

Công suất

dự kiến

Vốn đầu tư dự kiến

(Tỷ đồng)

I Lĩnh vực đầu tư hạ tầng:
1 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thuận Yên Từ 2015 – 2020 Xã Thuận Yên,
thị xã Hà Tiên
140.74 418
2 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thạnh Lộc (Giai đoạn 1) Từ 2015 – 2020 Xã Thạnh Lộc,
huyện Châu Thành
150 836
3 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thạnh Lộc (Giai đoạn 2) Từ 2015 – 2020 Xã Thạnh Lộc,
huyện Châu Thành
100 600
4 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Xẻo Rô Từ 2015 – 2020 210.54 880
5 Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tắc Cậu Từ 2015 – 2020 Xã Vĩnh Hòa Phú,
huyện Châu Thành
64.5 322
II Lĩnh vực đầu tư sản xuất công nghiệp:
1 Dự án nhà máy chế biến thủy sản ăn liền Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1 5.000
tấn sp/năm
40
2 Dự án nhà máy chế biến chả cá Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1 5.000
tấn sp/năm
20
3 Dự án nhà máy xay xát, lau bóng gạo Từ 2015 – 2020 KCN Thạnh Lộc 2 70.000
tấn sp/năm
80
4 Dự án nhà máy chế biến tinh bột Từ 2015 – 2020 KCN Thạnh Lộc 1 10.000
tấn sp/năm
50
5 Dự án nhà máy chế biến hàng nông sản, trái cây các loại Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1 5.000
tấn sp/năm
25
6 Dự án nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1 5.000
tấn sp/năm
40
7 Dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1 2.000
sp/năm
45
8 Dự án nhà máy sản xuất bao bì Giấy, Carton Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1,5 5.000
tấn sp/năm
25
9 Dự án nhà máy sản xuất bao bì, đồ nhựa gia dụng Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
1,5 4.000
tấn sp/năm
65
10 Dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2   2 triệu
sp/năm
80
11 Dự án nhà máy sản xuất da giày xuất khẩu Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2   1 triệu
sp/năm
45
12 Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện tử Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
5 500.000 sp/năm   230
13 Dự án nhà máy cơ khí sản xuất các loại thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp Từ 2015 – 2020 KCN Thạnh Lộc 1   5.000
sp/năm
30
14 Dự án nhà máy sản xuất gạch ốp lát Granite Từ 2015 – 2020 KCN Thuận Yên 2 1 triệu
m2 sp/năm
150
15 Dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc, thủy sản Từ 2015 – 2020 KCN Thuận Yên 2 15.000
tấn sp/năm
35
16 Dự án nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2 10.000
tấn sp/năm
200
17 Dự án nhà máy sản xuất bánh kẹo Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2 10.000
tấn sp/năm
50
18 Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm từ Composite Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2 3.000
tấn sp/năm
10
19 Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2 500.000
sp/năm
50
20 Dự án nhà máy sản xuất Gạch không nung Từ 2015 – 2020 KCN Thuận Yên 2 15 triệu
viên/năm
15
21 Dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng cát Từ 2015 – 2020 – KCN Thạnh Lộc
– KCN Thuận Yên
2 0,1 triệu m2
sp/năm
5
Thư viện ảnh
Bản đồ