Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

TIN ẢNH > Sở Ngoại Vụ phối hợp BQLKKTT dẫn đoàn Hàn Quốc đến thăm và tìm hiểu tại KCN Thạnh Lộc ngày 26/12/2022