Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang

(10:32 | 03/12/2018)

         Theo Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020, trong đó có các dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang, cụ thể:

(File đính kèm)

 

 

 

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN (Viet - English).doc