Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về việc hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

(16:03 | 04/02/2020)

     Ngày 29/10/2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp đối với DNNVV. Cụ thể như sau: 

     1. Đối tượng áp dụng:

     Đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (DNNVV theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV). Trong đó:

     - DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là DNNVV khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật.

     - DNNVV tham gia cụm liên kết ngành: Là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh trạnh. Các bên tham gia cụm liên kết ngành quy tụ trong một không gian địa lý nhất định nhưng bị giới hạn trong hàng rào cụ thể và có thể thay đổi theo thời gian; các bên tham gia cụm liên kết ngành tự nguyện, hợp tác và cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh. Cụm liên kết vận hành bằng cơ chế thỏa thuận và thông qua; quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia và phương thức hoạt động được quy định rõ ràng thỏa thuận chung.

     - DNNVV tham gia chuỗi giá trị: Là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

     2. Lãi suất cho vay:

     Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn. Trong đó:

     - Lãi suất cho vay ngắn hạn: 4,16%/năm.

     - Lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn: 6,0%/năm.

 

Hình minh họa

     3. Thông tin liên hệ:

     Để được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển DNNVV tới các DNNVV, thì doanh nghiệp cần xem xét, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì liên hệ để vay vốn với lãi suất hỗ trợ. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

      - Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

      - Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204).

      - Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

                                      (thông tin nội dung trên tham khảo tại Website: https://bqlkkt.kiengiang.gov.vn)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; ND.pdf