Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thu hút đầu đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp

(15:44 | 04/09/2020)

       Từ đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc: Dự án Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá để sản xuất, gia công đế cao su cho giày dép và phụ kiện của giày, diện tích nhà xưởng 1,38 ha, vốn đầu tư 116 tỷ đồng (tương đương 5 triệu USD).

       Lũy kế đến nay, đã cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư cho 03 dự án (02 dự án mới và 01 dự án mở rộng) tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, với tổng vốn đầu tư: 1.061,89 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 46,67 USD, diện tích 9,11 ha, bao gồm: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu; dự án mở rộng nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu (giai đoạn II); dự án Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá để sản xuất, gia công đế cao su cho giày dép và phụ kiện của giày. Trong đó, dự án đầu tư nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu đã đi vào hoạt động và giải quyết việc làm cho gần 4.500 người lao động; 02 dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thành, dự kiến trong quý IV/2020 sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

      Qua đó, cấp Giấy phép lao động cho 16 lao động người nước ngoài với vị trí công việc: Giám đốc điều hành (02 người), chuyên gia (14 người)./.

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu