Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

(14:08 | 02/06/2020)

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang thực hiện theo Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh số 357/STTTT-TTBCBC ngày 28/5/2020, về việc đăng tải tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua; Công văn số 1015-CV/BTGTU ngày 18/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

     Nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đăng tải nội dung tài liệu lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (có file mềm đính kèm theo).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Tai lieu tuyen truyen kem CV 1015-BTGTU dinh kem 357.pdf