Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tư của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:35 | 02/06/2020)

      Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang thực hiện theo Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang số 352/STTTT-TTBCBC ngày 27/5/2020, về việc tuyên truyền các thông tin liên quan đến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tư của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có file mềm đính kèm theo).

      Nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tư của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (có file mềm đính kèm theo).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 79_KH-UBND.KH tuyên truyền Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tư của LHQ.pdf