Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật mới và sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành trong năm 2020

(16:49 | 07/07/2020)

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

Có hiệu lực thi hành trong năm 2020

(file đính kèm)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; cập nhật VB quy phạm pháp Luật (6 tháng đầu năm 2020).xlsx