Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế miền tây Nam Bộ

(09:59 | 06/08/2020)

       Trong tháng 7 năm 2020, Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

       Tham dự Hội nghị có 14 đơn vị thành viên Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thuộc Khối thi đua của khu vực Miền Tây Nam Bộ. Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, dưới sự điều hành của Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng (Khối trưởng) và Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang (Khối phó).

 

14 đơn vị thành viên Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thuộc Khối thi đua Miền Tây Nam Bộ

 

     Hội nghị đã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua; phân tích, tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2020; trong đó chú trọng việc phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ.

 

Khối trưởng: Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng và Khối phó: Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang

 

      Trong 6 tháng đầu năm, phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua 2020, các đơn vị thành viên Khối đã nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu trong 06 tháng qua đã có những ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT các tỉnh, như: Một số công ty phải giảm sản lượng và bố trí lại thời gian làm việc để giữ lao động, tình hình nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp cũng bị thiếu hụt, các doanh nghiệp chưa ký kết được hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài, doanh thu của đa số doanh nghiệp bị giảm,... Nhưng với sự nỗ lực chung, các Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, qua đó đã góp phần giúp cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ổn định sản xuất, tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

      Bên cạnh đó, các Ban Quản lý còn quan tâm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

      Tại Hội nghị lần này, các đơn vị thành viên của Khối cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch giao lưu thi đấu thể thao giữa 14 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ năm 2020, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng.

      Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

      - Tiếp tục phát động các phong trào thi đua kịp thời, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết thực, đảm bảo thực hiện đúng qui định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của tỉnh.

      - Tăng cường tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, lao động nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      - Tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết năm 2020 của các Chi, Đảng bộ cơ sở để phối hợp chỉ đạo và phát động phong trào; gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhỡ, động viên công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt thực hiện tốt Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự ATXH trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

      - Tiếp tục tập trung đôn đốc, theo dõi thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua của các thành viên Khối.

      - Chuẩn bị tổ chức tốt hội thao, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, họp xét bình bầu các đơn vị xuất sắc báo cáo Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông xem xét, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua và bằng khen năm 2020.

      Các đơn vị thành viên Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ thống nhất và quyết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Khối đã đề ra./.