Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Công văn số 299/XDPT-CQDN ngày 24/8/2020 của Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

(15:17 | 31/08/2020)

       Thực hiện Công văn số 299/XDPT-CQDN ngày 24/8/2020 của Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc - Công an tỉnh Kiên Giang về việc thông báo cho cán bộ, công chức và người dân cảnh giác với tiền giả loại mới.

      Ngày 27/8/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng đã ban hành Công văn số 256/BQLKKT-VP triển khai, quán triệt Công văn số 299/XDPT-CQDN ngày 24/8/2020 đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong đơn vị biết, nhằm nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm liên quan đến tiền giả. Một số nội dung liên quan đến tiền giả loại 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng được nêu cụ thể tại Công văn số 299/XDPT-CQDN ngày 24/8/2020 của Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

      Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, lao động trong đơn vị nắm, nâng cao cảnh giác. Đồng thời, khi phát hiện tiền giả hoặc đối tượng sử dụng tiền giả thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

      (Đính kèm Công văn số 299/XDPT-CQDN ngày 24/8/2020 của Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 299-2020 về tiền giả.pdf