Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tháng 9 năm 2020

(09:12 | 13/10/2020)

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tháng 9 năm 2020

(đính kèm file văn bản)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cập nhật VB QPPL tháng 9-2020.docx