Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tổng kết tình hình hoạt động 2019, đề ra chương trình thực hiện 2020

(09:29 | 09/01/2020)

     Ngày 3-1, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, đề ra chương trình công tác năm 2020.

     Năm 2019, BQLKKT tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, có khoảng 10 nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư; cấp mới 6 quyết định chủ trương đầu tư, cấp điều chỉnh 5 quyết định chủ trương đầu tư; chấm dứt hoạt động, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án. Đến nay, 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc và Thuận Yên thu hút được 26 dự án đầu tư với tổng diện tích đăng ký 149,8ha; giá trị đầu tư của các dự án trong năm 2019 ước đạt 445 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay, giá trị đầu tư các dự án ước đạt 4.372 tỷ đồng.

     Hiện có 10 dự án đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trong 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc và Thuận Yên; tổng doanh thu trong năm ước đạt 7.150 tỷ đồng, với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kinh doanh gồm: Bia, gỗ MDF, giày da, thủy sản đông lạnh, gạch tuynel, cấu kiện bê tông đúc sẵn… Dự kiến 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc và Thuận Yên đóng góp cho ngân sách tỉnh khoảng 900 tỷ đồng; thu hút được khoảng 9.800 lao động, tăng khoảng 4.000 lao động so năm trước.

     Năm 2020, BQLKKT tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên các phương tiện thông tin truyền thông; chủ động tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn hợp tác kinh tế, tiếp cận với các nhà đầu tư để cung cấp thông tin, chính sách ưu đãi đầu tư; tiếp tục chi trả bồi thường bổ sung các phương án đã được phê duyệt; theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về môi trường; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và sản xuất, kinh doanh./.