Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh tại KCN Thạnh Lộc, KCN Thuận Yên năm 2019

(15:47 | 04/02/2020)

     Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án, với tổng diện tích 16,1 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.114,2 tỷ đồng; Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án; Thông báo chấm dứt hoạt động đối với 03 dự án. Lũy kế đến nay, tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên) có 26 dự án đăng ký đầu tư, với tổng diện tích đăng ký 149,8 ha. Trong đó: có 23 dự án đã cấp GCNĐKĐT, tổng diện tích đăng ký là 92,60 ha và tổng vốn đăng ký đầu tư là 6.297 tỷ đồng, có 3 dự án đã thỏa thuận cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

      Từ đầu năm đến nay, giá trị đầu tư của các dự án triển khai xây dựng đạt 445 tỷ đồng, đạt 55% so với cùng kỳ, lũy kế đến nay giá trị đầu tư ước đạt 4.366/6297 tỷ đồng (đạt 69% so tổng vốn đăng ký đầu tư). Qua đó, đã có thêm 03 dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đã đi vào hoạt động tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên) 10 dự án.

      Doanh thu trong năm đạt 7.304 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 185 triệu USD). Cụ thể: Nhà máy sản xuất bia sản lượng đạt 94.033.000 lít, doanh thu đạt 1.691 tỷ đồng; nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu (Hàn Quốc) sản lượng đạt 4.334.000 đôi; nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS sản lượng đạt 13.157.000 đôi, kim ngạch xuất khẩu đạt 179,7 triệu USD; nhà máy chế biến gỗ sản lượng đạt 118.212 m3, doanh thu đạt 685 tỷ đồng; nhà máy sản xuất gạch Tynel sản lượng đạt 85.856.000 viên, doanh thu đạt 81 tỷ đồng; nhà máy đông lạnh thủy sản sản lượng đạt 698 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,3 triệu USD…và một số nhà máy khác. Đồng thời, nộp ngân sách tỉnh 903 tỷ đồng, đã giải quyết việc làm cho 9.800 lao động.

 

Nhà máy sản xuất gỗ MDF đang hoạt động tại KCN Thạnh Lộc

     Nhìn chung, khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm sản phẩm mới, góp phần gia tăng sản xuất công nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang./.