Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc sát nhập các phòng chuyên môn và giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(10:14 | 22/05/2020)

THÔNG BÁO

     Ngày 21/05/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang ban hành thông báo số 57/TB-BQLKKT, về việc sát nhập các phòng chuyên môn và giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đến các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ, công tác.

(có File đính kèm)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   57 TB.BQLKKT.pdf