Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh tại KCN Thạnh Lộc, KCN Thuận Yên trong 06 tháng đầu năm 2020

(09:58 | 19/06/2020)

      Trong 06 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án trong KCN Thạnh Lộc, gồm: Dự án sản xuất, gia công đế cao su cho giày dép và phụ kiện của giày, vốn đăng ký đầu tư 116 tỷ đồng tương đương 5 triệu USD (nhà đầu tư Hàn Quốc); dự án đầu tư xây dựng nhà máy bê tông thương phẩm, vốn đăng ký đầu tư 65,65 tỷ đồng.

 

 

      Lũy kế đến nay, tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên) có 27 dự án đăng ký đầu tư, với tổng diện tích đăng ký 151,15 ha. Trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 24 dự án, với tổng diện tích 95,06 ha và tổng vốn đăng ký đầu tư là 6.602,49 tỷ đồng. Giá trị đầu tư của các dự án triển khai xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 398,84 tỷ đồng, tăng 401% so cùng kỳ năm trước, lũy kế đến nay giá trị đầu tư ước đạt 4.764,69 tỷ đồng.

      Hiện tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên) đã có 13 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, có 09 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; 04 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong thời gian qua, do tác động dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại 02 KCN gặp khó khăn do phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu như: Giày dép xuất khẩu, thủy sản đông lạnh, gỗ MDF (sản phẩm Gỗ MDF là sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp sản xuất đồ Gỗ xuất khẩu); một số doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào chỉ tiêu của Tổng Công ty, Công ty mẹ giao như: Bia Sài Gòn, giày thể thao xuất khẩu. Doanh thu đạt thấp so với kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 2.296 tỷ đồng đạt 37,17% của kế hoạch năm, đạt 76,27% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 52 triệu USD, đạt 32,61% của kế hoạch năm, đạt bằng 73,17% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách tỉnh ước đạt 241 tỷ đồng, đạt 27,62% của kế hoạch năm, đạt 59,49% so với cùng kỳ năm trước.

      Số lượng lao động tại 02 KCN là 9.677 lao động, trong đó, lao động nước ngoài là 10 lao động với vị trí chuyên gia, tăng so cùng kỳ năm trước trên 1.600 người, trong đó, lao động nước ngoài là 5 người.

 

Lao động tại KCN Thạnh Lộc

 

      Mặc dù, thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trong 02 KCN vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và việc làm cho người lao động, nhằm góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương./.