Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(13:42 | 07/07/2020)

      Ngày 03/7/2020, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời rà soát các chỉ tiêu chủ yếu cần phải tiếp tục triển khai thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, cùng toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ cùng tham dự.

 

 

      Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020; đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2020. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2020.

      Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan và công tác Đảng. Từ đó, đã góp phần hoàn thành cơ bản một số nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, luôn được cấp ủy thực hiện tốt, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp thu, vận dụng vào công tác chuyên môn; trong sinh hoạt luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

      Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng còn hạn chế, cụ thể: Giá trị giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp, tiến độ thi công một số hạng mục công trình còn chậm, nguyên nhân là do vướng mặt bằng và công tác BT, GPMB thực hiện còn chậm. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

      Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, để lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, như sau: Bám sát các chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vàĐảng ủy Khối trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần, chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng và định hướng kịp thời thông tin cho đảng viên, công chức, viên  chức, lao động;…

      Đảng ủy phối hợp cùng với lãnh đạo Ban quyết tâm lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2020 đã đề ra./.