Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

(14:57 | 06/07/2020)

       Thực hiện Công văn số 461/STTTT-TTBCBC ngày 03/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.

       Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Văn phòng đã triển khai  văn bản để thông tin, tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải Kế hoạch số 2221/KH-BTTTT ngày 17/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (có file mềm đính kèm theo) lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2221. kế hoạch .PDF