Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

(10:01 | 21/08/2020)

      Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, để công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Khu công nghiệp Thuận Yên đạt hiệu quả cao, đặc biệt là việc giúp cảnh báo mọi người đã có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19, góp phần chủ động ngăn ngừa, đầy lùi dịch bệnh.

      Thực hiện Công văn số 540/STTTT-TTBCBC ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban Quản lý Khu kinh tế đã khẩn trương triển khai kịp thời đến Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Khu công nghiệp Thuận Yên tuyên truyền, phổ biến cho người lao động tại doanh nghiệp cài đặt ứng dụng Bluezone.

    Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/