Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29/2021/QĐ-TTg Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quyết định Đầu tư Quyết định v/v Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt 06/10/2021
22/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015
16/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đầu tư Quy định biễu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 18/11/2015
118/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đầu tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 12/11/2015
84/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đầu tư Về giám sát và đánh giá đầu tư 30/09/2015
67/2014/QH13 Quốc hội Luật Đầu tư Luật Đầu tư 26/11/2014