Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản Chỉ đạo điều hành của tỉnh


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
75/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo Lao động Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/05/2020
03/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Đất đai Quyết định Ban hành quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/01/2020
2161/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Đầu tư Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 20/09/2019
922/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Đầu tư Quyết định bãi bỏ chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thạnh Lọc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND, ngày 18/12/2013, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 18/04/2019
374/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Đầu tư Quyết định Ban hành tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư Khu ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang 21/02/2019
195/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực. 28/01/2019
1888/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Đầu tư Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020. 24/08/2018