Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản Chỉ đạo điều hành của tỉnh


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1947/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang 18/08/2020
1946/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v công bố Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Kiên Giang 18/08/2020
1945/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang 18/08/2020
1944/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang 18/08/2020
1943/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần xây dựng 18/08/2020
1875/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 12/08/2020
1821/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định V/v bãi bỏ các Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 28/5/2018, Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 và Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành các Quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư dự án với các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh. 06/08/2020