Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản chỉ đạo điều hành của BQLKKT


Tổng số văn bản 17

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/KH-BQLKKT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Báo cáo Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022 14/04/2022
23/KH-BQLKKT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Báo cáo Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 13/04/2022
08-KH/BQLKKT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 14/02/2022
07-KH/BQLKKT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Công điện Phát động phong trào thi đua năm 2022 11/02/2022
592/BQLKKT-NV Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Công điện Lao động Công văn v/v đề nghị hỗ trợ tuyển lao động cho Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá tại KCN Thạnh Lộc 13/12/2021
212/KH-UBND UBND tỉnh Công văn điều hành KẾ HOẠCH Truyền thông về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/11/2021
73/QĐ-BQLKKT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quyết định Quyết định V/v ban hành "Hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". 09/10/2021