Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 96

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
152/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 30/12/2020
145/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 14/12/2020
40/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. 30/11/2020
39/2020/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 30/11/2020
138/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
34/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam 26/11/2020
103/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Báo cáo Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên thông ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công. 26/11/2020