Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
40/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
35/2018/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 29/11/2018
82/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018
21/2017/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT QUY HOẠCH 24/11/2017
89/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Đất đai Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 23/08/2017
42/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017