Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
35/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao 03/04/2017
01/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 06/02/2017
01/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 06/01/2017
26/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 26/10/2016
18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 30/06/2016
16/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 30/06/2016
15/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Hướng dẫn về cấp phép xây dựng 30/06/2016