Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 96

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
124/2020/QH14 Quốc hội Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 11/11/2020
132/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 05/11/2020
130/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 30/10/2020
125/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 19/10/2020
124/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 19/10/2020
123/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
122/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của oanh nghiệp. 15/10/2020