Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32/2014/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao 01/12/2014
67/2014/QH13 Quốc hội Luật Đầu tư Luật Đầu tư 26/11/2014
63/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đấu thầu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014
50/2014/QH13 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT XÂY DỰNG 18/06/2014
30/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đất đai Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014
43/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014
43/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014