Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
68/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
35/2018/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 29/11/2018
21/2017/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT QUY HOẠCH 24/11/2017
42/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017
01/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 06/02/2017
26/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Xây dựng Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 26/10/2016