Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 05-HD/UBKTTW
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN thực hiện một số điều trong quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày có hiệu lực 22/11/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ủy ban kiểm tra tỉnh
Người ký duyệt  
Download 05 HD UBKTTW 1 số điều trong QĐ 69 về kỷ luật TC đảng, đảng viên vi phạm.pdf

Văn bản mới