Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 68/2022/TT-BTC
Trích yếu nội dung Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị công lập sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày có hiệu lực 14/11/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng
Download TT 68-2022 SĐBS TT 58 về SD vốn NN mua sắm TS.pdf

Văn bản mới