TIN NỔI BẬT:
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025  *  Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023 Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam bộ  *  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cơ quan 06 tháng đầu năm 2023  *  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 tại các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên  *  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tại khu công nghiệp  *  Công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức  *  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”  *  Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025  *  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ  * 

Skip Navigation LinksTinChuyenMuc